Hoeskamer 'Schinnen Bruist'

Hoeskamer 'Schinnen Bruist'

De Hoeskamer is wekelijks op woensdag open van 10.00 tot 14.00 u.
in het gebouw van JIS, Brug. Pijlsstraat 1 E. De ingang is aan de achterzijde, dus aan de vijverzijde.

‘Schinnen-Bruist!’ en de activiteiten binnen de Hoeskamer

* Wekelijks: kunt u om 10.00 u deelnemen aan de wandeling.
* Wekelijks kunt u komen kaarten, jeu de boules spelen, de krant lezen, boeken   ruilen, darten en nog meer, lees   
   hier verder...
* Een keer per maand hebben we een 3 gangen diner in de Hoeskamer, aanvang 12.15 u. zie infoblad voor data. Aanmelden bij Hub Bogaert 06-15557877
* Drie keer per jaar is er creatief in de Hoeskamer, zie Infoblad voor data.

“Schinnen Bruist!”; Is een Samenwerking tussen JIS - KBO-Schinnen met ondersteuning van OZOdoeikmee. Het resultaat: de Hoeskamer.
JIS heeft het initiatief genomen in de oprichting van: ‘Schinnen Bruist!’.
Schinnen Bruist! heeft als doel: een bijdrage leveren aan de participatiemaatschappij en wil dit o.a. bereiken door samenwerking aan te gaan.
KBO ondersteunt het initiatief ‘Schinnen Bruist!’ en vindt dit een mooie gelegenheid om een van haar idealen: een Hoeskamer te realiseren.

De Hoeskamer is een gezellige, bruisende, actieve en veilige ontmoetingsplek in de wijk. Waar je graag naar toe gaat om te ontmoeten, om een gezellig praatje te maken of mee te doen met een activiteit die je aanspreekt. In de Hoeskamer is elke burger welkom, het is een vrije inloop. In de Hoeskamer zijn actieve gastvrouwen en gastheren die zorgen voor de sfeer en activiteiten.

De hoeskamer is een ruimte die regelmatig toegankelijk is voor een breed publiek dat elkaar daar kan ontmoeten en waar men gezamenlijk iets kan doen.

Wie is welkom?
Iedereen!!

Wat kunnen we dan o.a. doen?
Samen activiteiten ondernemen zoals, krant lezen, zomaar samen wat praten, kaarten, handwerken, darten, wandelen, jeu de boules spelen, bordspelen, boekbespreking, creatieve activiteiten en….niet te versmaden…rond half 1 zal er steeds huisgemaakte soep met stokbrood aangeboden worden (tegen kostprijs).

Kosten?
Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik maken van de Hoeskamer. Uitgangspunt is wel dat we kostendekkend werken. Dit betekent dat: drank, soep (kostprijs). e.d. betaald moet worden.

De kosten bij creatieve activiteiten (materiaalkosten) worden doorberekend voor de deelnemers en ook de kosten als een docente aangetrokken wordt voor het begeleiden van een activiteit.

Gastvrouw/gastheer?
Ja die zijn aanwezig, steeds twee personen.

Nieuwe gastvrouw/-heer is altijd welkom. We hebben vrijwilligers nodig om de Hoeskamer te realiseren! Aanmelden kunt u bij een van de bestuursleden.

Vervoer?
Mocht u problemen hebben met vervoer; wij kunnen vervoer regelen, u kunt u aanmelden hiervoor.

Rolstoel toegankelijk?
Ja dus. Er is ook een invalidentoilet.

Wandelen
Iedere woensdag wordt er gewandeld vanaf de Hoeskamerlocatie.

Ingang/vertrek vijverzijde. De mogelijkheid bestaat om een grote of kleine ronde te lopen, zelfs rondje vijver voor degenen die moeilijker ter been zijn. Start om 10.00 u. Afronding meestal rond 12.00 u. En dan bent u welkom voor de koffie/soep in de Hoeskamer!

Daarnaast worden er nog seizoen-wandelingen georganiseerd op woensdagen/donderdagen, zie hiervoor het jaaroverzicht.

Darten
Er is een officieel dartbord/-spel aanwezig in de Hoeskamer, maak er gebruik van, zeker op woensdag.

Recreatieve activiteiten:
Drie keer per jaar is in de Hoeskamer creatief.  Pasen-herfst-Kerst. Aanvang 10.00 uur. Het programma vindt u in het Infoblad. Aanmelden kan bij Netty Hoogland: +31(0)6 33 83 48 03

Tafelactiviteiten
Scrabble, schaken, dammen, kaarten, rummi kub, handwerken, krant/boek lezen, het is allemaal in de Hoeskamer aanwezig en dus voor elk wat wils.

Leeskast
Als de Hoeskamer draait op de woensdagen, bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de ‘leeskast’. De leeskast is een kast met leesboeken (geen kook- of plantenboeken o.i.d.!) Je kunt er een boek uit lenen maar je zet er wel een boek voor terug. Daardoor blijft de kast gevuld en kan iedereen er steeds gebruik van maken.

Laatste nieuws

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom Seniorenvereniging Schinnen.

Bekijk het laatste nieuws
11 december

Creatief in de Hoeskamer

12 december

Muziekcursus Maurice Wiche

Bekijk volledig programma
Hoeskamer

De Hoeskamer is een gezellige, bruisende, actieve en veilige ontmoetingsplek waar je graag naar toe gaat om te ontmoeten, een praatje te maken of mee te doen met een activiteit die aanspreekt.

Meer informatie