Bestuur

Bestuur

De Seniorenvereniging, Mgr. Savelberg, Schinnen maakt deel uit van KBO Limburg. Dé organisatie in Limburg voor de senior van nu. KBO Limburg is een actieve en dynamische vereniging met ruim 38.000 leden en meer dan 3000 vrijwilligers. De Limburgse afdeling vormt samen met de andere provinciale bonden de Unie KBO en is de grootste seniorenorganisatie in Nederland. Omdat de KBO zoveel leden telt, wordt onze stem zowel landelijk, provinciaal als plaatselijk gehoord.

Wij als seniorenvereniging Schinnen maken ons sterk voor een zorgzame samenleving. Dit proberen we waar te maken door uw belangen te behartigen, advies en informatie (waaronder ook cursussen) aan te bieden over o.a. gezondheid, wonen, welzijn, vervoer en financiën. Tevens vindt u binnen onze vereniging een scala aan activiteiten die u de mogelijkheid biedt om gelijkgestemden te ontmoeten.

Manon Beckers-Houx
voorzitter en secretaris

Afgevaardigde naar:
-  Samenwerkingverband Ouderen Schinnen (SOS)
-  Regioraad Westelijke Mijnstreek
-  Algemene Ledenvergadering KBO-Limburg
-  Schinnen Bruist!
-  Hoeskamerproject
-  Kermis Schinnen

Contact:
E-mail: manonbeckers@kboschinnen.nl
Telefoon: 046 - 443 24 32

Hub Boumans
penningmeester


-  Automatische incasso leden

Contact:
E-mail: hubboumans@kboschinnen.nl 
Telefoon: 045 - 525 69 34

Ida Boesten 
Bestuurslid

-  Lid van de activiteitencommissie 
-  Hoeskamerproject

Contact:
E-mail: idaboesten@kboschinnen.nl 
Telefoon: 046 - 423 45 90

Marlou Buskens-Schouteten
Bestuurslid

-  Notulist
-  Eindredactie Infoblad
-  Eindredactie website

Afgevaardigde naar:
-  Schinnen Bruist!
-  Hoeskamerproject

Contact:
E-mail: marloubuskens@kboschinnen.nl
Telefoon: 046 - 443 31 01

Gerrie Haselier
Bestuurslid

- Bezoekt zieken en 80-tig jarigen

Contact:
E-mail: gerriehaselier@kboschinnen.nl
Telefoon: 046 - 443 19 10

Netty Hoogland
Bestuurslid, lid aktiviteitencommissie, organisatie seizoens-wandelingen, dagreis & creativiteit hoeskamer

Afgevaardigde naar:
- Schinnen bruist!
- Hoeskamerproject

Contact:
E-mail: nettyhoogland@kboschinnen.nl
Telefoon: 06 - 33 83 48 03

Gertie Werrij-Kloth
Bestuurslid

- Lid van de activiteiten commissie
- Organisatie dagreis

Afgevaardigde naar:
- Samenwerkingsverband Ouderen Schinnen (SOS)
- Werkgroep Dag van de Ouderen

Contact:
E-mail: gertiewerrij@kboschinnen.nl
Telefoon: 046 - 443 19 43

Bestuursafvaardiging van (meestal) 2 bestuursleden vindt plaats bij:
-  De Algemene Ledenvergadering van KBO Limburg.
-  Het SOS; Samenwerkingsverband Ouderen Schinnen waarbinnen de 5 KBO verenigingen en een Seniorenvereniging van de gemeente Schinnen participeren.
-  Dag van de Ouderen: een werkgroep binnen het SOS die jaarlijks een dag(deel) voor de Ouderen organiseert.
-  De Regioraad Westelijke Mijnstreek, het samenwerkingsverband tussen alle KBO afdelingen in de Westelijke Mijnstreek.
-  Schinnen Bruist! Het samenwerkingsverband tussen JIS-KBO met betrekking tot de Hoeskamer. Zie verder onder Hoeskamer.
-  Kermis Schinnen: een activiteit van een aantal Schinnense verenigingen en bedrijven om de Kermis in Schinnen weer op de kaart te zetten.

Daar waar incidenteel afvaardiging nodig is, wordt dit besproken in de vergadering. Naast deze bestuursleden zijn er ook nog andere leden (extra) actief voor onze vereniging. Zoals de Nestor-verdelers en Nestor-bezorgers. Mientje en Frits Dieteren krijgen 10x per jaar 250 Nestors aangeleverd en vullen deze met ons Infoblad en andere zaken. Daarna brengen zij de Nestors naar de 15 Nestor-bezorgers en deze zorgen ervoor dat de KBO leden de Nestor in hun brievenbus vinden. Bij het wekelijkse MBvO, Meer Bewegen voor Ouderen, zijn steeds commissieleden betrokken. Zij zorgen o.a. voor het in ontvangst nemen van de contributies.

Laatste nieuws

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom Seniorenvereniging Schinnen.

Bekijk het laatste nieuws
24 juli

Hoeskamerdiner

8 augustus

Zomerwandeling

Bekijk volledig programma
Hoeskamer

De Hoeskamer is een gezellige, bruisende, actieve en veilige ontmoetingsplek waar je graag naar toe gaat om te ontmoeten, een praatje te maken of mee te doen met een activiteit die aanspreekt.

Meer informatie